Trzy, cztery, a może pięć osób to zgromadzenie? I znów wizerunek!

Jak wiemy od każdej zasady są wyjątki, tak jest również z zezwoleniem na rozpowszechnianie wizerunku. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie będzie wymagane w trzech przypadkach, gdy:

  • otrzymaliśmy wynagrodzenie za pozowanie,
  • jesteśmy osobą powszechnie znaną i nasz wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nas funkcji publicznych (politycznych, społecznych, zawodowych),
  • uczestniczymy w jakimś wydarzeniu lub miejscu (zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza) i jesteśmy jedynie szczegółem całości.

W tym artykule chciałbym się skupić na trzecim przypadku, który najczęściej odnosi się do zgromadzeń osób. Ustawodawca nie wskazał nam co mamy rozumieć pod pojęciem zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy, czy też „szczegół całości”. Więc nigdy nie określimy z całą pewnością, pełnego katalogu sytuacji, kiedy nie potrzebujemy zezwolenia. Lektura orzecznictwa polskich sądów, wskazuje pewnego rodzaju kierunek myślenia w tej sprawie. Należy wskazać, że liczba osób uczestnicząca w zgromadzeniu, nie ma większego znaczenia, dla stwierdzenia, że już nie potrzebujemy zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku. Przykładem będzie tutaj jeden z wyroków, w którym Sąd wskazał, że rozpowszechnianie wizerunku lekarza, uczestniczącego w akcji ratowniczej pozorowanej dla celów szkoleniowych, nie wymaga jego zezwolenia. Zdjęcie z tej akcji, zostało wykorzystane do reklamy sprzętu medycznego, którym ratownicy się posługiwali. Ciekawy pogląd został wyrażony w innym wyroku Sądu. Mianowicie, że dla rozstrzygnięcia sprawy, czy w danym przypadku, nie będzie wymagane zezwolenie portretowanego, decyduje relacja między wizerunkiem osoby (lub osób), a jego pozostałymi elementami. Stwierdzono również, że zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie będzie wymagane, gdy  usunięcie wizerunku danej osoby, nie zmieni przedmiotu i charakteru przedstawienia. Za każdym razem, gdy zrobimy zdjęcie jakiegoś zgrupowania ludzi (niestety pojęcie bliżej nieokreślone), to musimy się zastanowić, co chcemy przedstawić naszym dziełem. Powinniśmy zmierzać do relacjonowania jakiegoś wydarzenia i jego przebiegu, i mieć na uwadze wskazane wcześniej aspekty.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij