Na co uważać mając sklep internetowy?

Prowadząc sklep internetowy musimy pamiętać o regulacjach prawnych, które nas obowiązują od pierwszego dnia  obecności w sieci. Naszym podstawowym obowiązkiem, będzie zamieszczenie w naszym sklepie internetowym regulaminu sprzedaży. Regulamin powinien zawierać co najmniej:

  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

Dodatkowo  jako sprzedawca powinniśmy wskazać w regulaminie dane naszej firmy i adres internetowy naszego sklepu. W większości przypadków naszymi klientami będą konsumenci (osoby fizyczne dokonujące zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), dlatego też regulamin powinien być jasny, przejrzysty i zrozumiały. Właśnie, w poprzednim zdaniu padło magiczne słowo konsument. Wchodzimy więc w nowy i szeroki temat, jakim jest prawo konsumenckie, z którym wiążą się niedozwolone postanowienia umowne.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij