Konsument, sklep internetowy i co dalej?

Dokonując zakupów w sklepie internetowym, jako konsumenci, możemy w szczególności:

 1. odstąpić od umowy bez podawania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia odebrania zakupionej rzeczy;
 2. skorzystać z niezgodności towaru z umową;

Ad.1 Odstąpienie od umowy możemy dokonać wysyłając pismo do sprzedawcy, w którym oświadczymy, że odstępujemy od umowy. Prawo nie nakłada obowiązku zachowania określonej formy odstąpienia od umowy, a wszelkie wymogi określone w regulaminie sklepu, utrudniające odstąpienie od umowy, sądy uznają jako niedozwolone postanowienia umowne. Najważniejsze, żebyśmy w terminie 10 dni od otrzymania paczki, wysłali do sklepu, listem (z potwierdzeniem nadania) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Liczy się dzień nadania w polskim urzędzie pocztowym, a nie dzień dotarcia listu do sklepu. Nie będziemy mogli odstąpić od umowy sprzedaży (chyba, że ze sprzedawcą indywidualnie ustalimy inaczej), gdy :

 • usuniemy oryginalne opakowanie z nośników danych (np. CD czy Blu-ray), zawierających nagrania audialne lub wizualne (np. muzyka lub film),
 • zamówiony przez nas towar, posiada indywidualne cechy, które sami wskazaliśmy (więc na nasze indywidualne zamówienie),
 • towar ulega szybkiemu zepsuciu lub nie może podlegać zwróceniu,
 • zamówiliśmy prasę.

Pamiętajmy, że jeżeli sprzedawca nie poinformuje nas o możliwości odstąpienia od umowy (np. w regulaminie sklepu lub na piśmie w przesyłce), nasz termin do odstąpienia od umowy zostaje wydłużony z 10 dni do 3 miesięcy!

Ad. 2 Przez niezgodność towaru (konsumpcyjnego) z umową rozumiemy w szczególności:

 • uszkodzenia fizyczne towaru,
 • różnice w cechach towaru, o których istnieniu zapewniał sprzedawca (np. w kolorystyce, kształcie czy rozmiarze),
 • brak możliwości korzystania z przeznaczenia rzeczy, o którego możliwości zapewniał sprzedawca,
 • nieodpowiednio został zamontowany towar (np. pralka).

W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, w terminie 2 lat od wydania nam towaru, możemy żądać:

 • usunięcia niezgodności,
 • wymiany towaru na nowy, 
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy.

O niezgodności towaru z umową, musimy zawiadomić sprzedawcę, w terminie 2 miesięcy od dnia zaobserwowania tej niezgodności. Po tym terminie nie będziemy mogli zgłaszać powyższych żądań do sprzedawcy.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij