Kim jest przedsiębiorca?

W jednym z poprzednich artykułów wyjaśniliśmy kim jest konsument. W polskim prawie występuję wiele definicji „przedsiębiorcy”, które czasem dość istotnie się różnią. Na nasze potrzeby wystarczy odnieść się do definicji ustanowionej w Kodeksie cywilnym.

Przedsiębiorcą będzie:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna (np. spółka z o.o., stowarzyszenie),
  • jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną (np. spółka jawna, partnerska),
  • prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W świetle powyższej definicji, przedsiębiorcą nie będą spółki cywilne.

Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą to np.:

  • w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jesteśmy traktowani jako profesjonaliści i wymaga się od nas zawodowej staranności,
  • spór sądowy z drugim przedsiębiorcą, zazwyczaj prowadzimy w sądzie gospodarczym i na zasadach postępowania gospodarczego,
  • musimy uważać na stosowanie niedozwolonych postanowień umownych, względem konsumentów,
  • musimy udzielać prasie informacji o swojej działalności, o ile jej udzielenie nie jest objęte tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij