Kim jest konsument?

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (np. kupno książki w sklepie internetowym, czy wycieczki w biurze podróży) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicja wskazuje kim jest konsument, jedynie poprzez określenie „osoba fizyczna”, więc nie będą nim osoby prawne (np. spółki z o.o., fundacje, czy stowarzyszenia). Ponadto, o tym czy jesteśmy konsumentem decyduje cel dokonywanej przez nas czynności prawnej. Możemy więc prowadzić działalność gospodarczą, a jednocześnie być konsumentem w określonych sytuacjach (praktycznie bardzo często). Nasze czynności mogą być pośrednio związane z naszą działalnością gospodarczą.

O tym, czy dokonujemy czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, decyduje okoliczność, czy działamy jako profesjonalista i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

Polskie prawo, począwszy od Konstytucji RP, chroni konsumenta, próbując wyrównać w ten sposób jego pozycję w stosunku do przedsiębiorcy.

Przykładowo konsumentem będziemy:

  • dokonując zakupów w sklepie (oczywiście nie dokonując zakupów bezpośrednio związanych z naszą działalnością gospodarczą lub zawodową),
  • dokonując czynności prawnych ze spółdzielnią (do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń),
  • korzystając z usług portali internetowych (np. galerie zdjęć, poczta email, fora internetowe),
  • pobierając lekcje w szkole nauki języków obcych,
  • zakładając rachunek bankowy czy biorąc pożyczkę,
  • kupując wycieczkę na wymarzony urlop :).

Status konsumenta daje nam bardzo wiele, o czym pisałem w artykule dotyczącym niedozwolonych postanowień umownych i sklepów internetowych. Najważniejsze jest, że niedozwolone postanowienia nie wiążą konsumenta, więc to, że otrzymujemy gotowe umowy i regulaminy, nie powinno nas krzywdzić!

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij