Kim jest artysta wykonawca?

Artystą wykonawcą jest każdy kto wykona artystycznie utwór lub dzieło sztuki ludowej, w szczególności:

  • aktor,
  • recytator,
  • dyrygent,
  • instrumentalista,
  • wokalista,
  • tancerz,
  • mim,
  • inna osoba przyczyniająca się w sposób twórczy do wykonania.

Jedynym kryterium stwierdzającym czy jesteśmy artystą wykonawcą, czy też nie, jest uznanie naszych działań jako „artystyczne wykonanie”. Bez znaczenia pozostaje nasz wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód. Nie musimy więc posiadać żadnych specjalnych uprawnień, aby być artystą wykonawcą.

Pamiętać należy, że musimy wykonywać utwór lub dzieło sztuki ludowej, bez znaczenia pozostaje obowiązywanie, lub nie praw autorskich do wykonywanego utworu. Przyjmuje się, że artystą wykonawcą jest osoba, której imię i nazwisko zostało uwidocznione, w związku z rozpowszechnianiem artystycznego wykonania.

Możemy zawsze żądać, aby nasze artystyczne wykonanie, było rozpowszechniane z naszym imieniem i nazwiskiem, pod pseudonimem lub anonimowo. W sytuacji, gdy artystyczne wykonanie będzie rozpowszechniane anonimowo, obowiązkowo naszymi prawami musi zarządzać organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (lub producent lub wydawca, jeśli występuje).

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij