Kiedy wstąpię w stosunek najmu po zmarłym?

W sytuacji, gdy umiera najemca, niektóre osoby wstępują w stosunek najmu po zmarłym. W takim przypadku osoba wstępująca stanie się najemcą lokalu. Prawo wskazuje zamknięty krąg osób, które mogą wstąpić w stosunek najmu po zmarłym:

  • małżonek zmarłego najemcy, nie będący zarazem współnajemcą lokalu,
  • dzieci zmarłego najemcy i jego współmałżonka,
  • osoby wobec, których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
  • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z najemcą.

Jedynie wskazane powyżej osoby, wstąpią w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Nie wstąpią więc w najem  np. siostra, czy wnuki zmarłego.

Jeżeli jesteśmy w kręgu osób wskazanych powyżej, wstąpimy w najem jedynie w sytuacji, gdy stale zamieszkiwaliśmy z najemcą, aż do jego śmierci. Sam fakt zameldowania w mieszkaniu zmarłego, nie jest wystarczającą przesłanką.

Jeżeli wstąpimy w stosunek najmu, ale nie chcemy być najemcą tego lokalu możemy wypowiedzieć umowę najmu w terminach wskazanych w Kodeksie cywilnym (3 miesiące, gdy czynsz jest płatny miesięcznie). Bez znaczenia pozostanie umowa i obowiązujące w niej terminy wypowiedzenia, nawet jeśli będzie to umowa na czas określony.

Jeżeli stosunek najmu zostanie wypowiedziany lub nie będzie osób, które mogą w niego wstąpić, najem wygaśnie. Ustalić wstąpienie w stosunek najmu możemy, w szczególności w drodze powództwa lub też podnosząc zarzut w postępowaniu mającym na celu naszą eksmisję.

Pamiętajmy, że jeżeli zachodzą przesłanki wskazane powyżej, to z wstępujemy w stosunek najmu z chwilą śmierci najemcy. Wszelkie postępowania sądowe mają jedynie ustalić, że wstąpiliśmy w stosunek najmu, a nie umożliwić nam to wstąpienie!

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij