Czym są zadatek i zaliczka?

Powszechnie przyjmujemy, że zaliczką lub mylnie utożsamianym z nią zadatkiem, w szczególności jest możliwość pobrania od klienta określonej części ceny za towar lub usługę. W tym przypadku pozostała część ceny ma być zapłacona w późniejszym terminie np. w chwili odbioru towaru.


ZADATEK
Zadatek pełni funkcję dyscyplinującą strony umowy. W związku z tym, jeśli wręczymy zadatek, to w sytuacji niewykonania umowy przez nas (np. rezygnacja z odbioru towaru i zapłaty za niego), nie będziemy mogli żądać jego zwrotu. Analogicznie będzie w przypadku, gdy nasz kontrahent nie wykona umowy - wtedy będziemy mogli żądać zapłaty podwójnej sumy zadatku.
Jeżeli umowa zostanie wykonana, zadatek będzie ulegał zaliczeniu na poczet np. ceny za towar, a jeśli nie będzie to możliwe to podlega zwrotowi.


ZALICZKA
Zaliczka nie będzie pełniła funkcji dyscyplinującej strony umowy (w przeciwieństwie do zadatku). Zaliczka jest formą „kredytowania” kontrahenta, jeżeli ją wpłacimy np. zamawiając meble do mieszkania, to jeśli sprzedawca nie wykona umowy, możemy żądać jedynie zwrotu zaliczki. Zwrot zaliczki następuje w wartości nominalnej (wartość wpłacona), więc nie otrzymamy np. odsetek za czas przetrzymywania pieniędzy przez sprzedawcę.


UWAGA - WAŻNE
Wyraźnie wskazujmy w umowie, że chcemy aby dana kwota pieniężna była traktowana jako zadatek albo zaliczka. W przeciwnym razie, jeśli wręczymy kontrahentowi przy zawieraniu umowy np. określoną kwotę pieniędzy, zostanie ona uznana jako zadatek!

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij