Czym jest utwór?

Utworem jest każdy twórczy przejaw działalności człowieka :

 • o indywidualnym charakterze,
 • ustalony w jakiejkolwiek postaci,
 • niezależnie od jego wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia.

Definicja utworu jest bardzo szeroka, dlatego też należy wyjaśnić poszczególne jego cechy. Twórczość działania człowieka możemy określić jako coś nowego, indywidualnego, co nazywamy mianem oryginalnego. Utworem będzie praca, której nikt wcześniej nie wykonał i nie istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś ją wykona w przyszłości.  Aby utwór był oryginalny, musimy go stworzyć jako pierwsi, jeżeli nie jesteśmy pierwsi to prawo autorskie do utworu będzie przysługiwało innemu twórcy. Jeżeli nasz utwór będzie oryginalny to wypełni również przesłankę indywidualności. Nie ma znaczenia w jaki sposób nastąpi utrwalenie utworu, (np. nagranie, tekst, obraz). Nie musimy również dokonywać żadnych formalności np. w zakresie rejestracji naszego utworu. Prawo otacza nas ochroną od chwili utrwalenia utworu, nawet jeśli będzie on nieukończony.

Prawo autorskie wskazuje przykładowe utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • lutnicze,
 • wzornictwa przemysłowego,
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 • muzyczne i słowno-muzyczne,
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij