Czym jest umowa?

W polskim prawie nie znajdziemy definicji „umowy”. Możemy jednak spróbować ja stworzyć, w oparciu o niezbędne cechy umowy.
Umową będzie zobowiązanie się osób lub podmiotów do określonych działań lub zaniechań, w której:

  • uczestniczą dwie strony – przy czym po każdej ze stron może występować więcej niż jedna osoba lub podmiot (np. małżeństwo sprzedające samochód);
  • treść zaakceptowana została przez obie strony;
  • istnieje dowolność formy (ustna, pisemna), z wyłączeniem wyjątków (np. dla sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego).


Większość umów dochodzi do skutku już w chwili zgodnego porozumienia jej stron, bez konieczności podejmowania innych działań (np. umowa sprzedaży, o dzieło czy najmu). Występują również umowy, do których skuteczności będzie konieczna dodatkowa czynność np. wydanie rzeczy przy umowie przechowania lub użyczenia.
W świetle powyższej, krótkiej definicji, możemy stwierdzić, że każdego dnia zawieramy wiele umów o różnym charakterze.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij