Czym jest skarga pauliańska?

Intrygująco brzmiąca nazwa „skarga pauliańska”, jest zwyczajowo używanym określeniem dla przepisów odnoszących się do ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Na początek przedstawię prosty przykład takiej sytuacji. Sprzedaliśmy towar klientowi, który nie zapłacił nam przelewu. Jesteśmy jego wierzycielem i posiadamy wierzytelność, wobec klienta – dłużnika. Wygrywamy sprawę w sądzie, komornik rozpoczyna egzekucję i po pewnym czasie ją umarza, stwierdzając, że egzekucja jest bezskuteczna, ze względu na brak majątku dłużnika. My mamy jednak informację, że dłużnik ma duży dom i kilka samochodów. Pytając komornika o ten majątek, odpowiada nam, że o nie jest właścicielem tylko jego córka i syn, którzy otrzymali go dwa miesiące temu w drodze darowizny. W tej sytuacji, możemy próbować skorzystać ze skargi pauliańskiej, dzięki której egzekucja będzie mogła być prowadzona z majątku dzieci dłużnika. Dość długi przykład, ale mam nadzieje, że zwróci Waszą uwagę na dość popularne „ukrywanie” majątku przez dłużników. Postępowanie sądowe prowadzone na podstawie skargi pauliańskiej, nie zawsze jest proste, ale warto mieć świadomość kiedy możemy je zainicjować. Wykorzystując skargę pauliańską, musimy przed sądem wykazać następujące przesłanki:

  • wskutek czynności prawnej (w naszym przykładzie darowizna dla dzieci) dłużnik stał się niewypłacalny lub pogłębił swoją niewypłacalność,
  • dłużnik miał świadomość pokrzywdzenia wierzycieli,
  • osoba dokonująca czynności prawnej z dłużnikiem, wiedziała o świadomości wierzyciela (w przykładzie, dzieci z pewnością wiedziały, dlaczego ojciec przenosi na nich swój majątek),
  • dłużnik dokonał czynności prawnej nie później niż 5 lat od wszczęcia procesu.

Jak widać polskie prawo zapewnia nam ochronę przed nieuczciwymi dłużnikami, tylko czasem niestety musimy sporo się napracować, żeby ta ochrona była realna.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij