Co zrobić, gdy dostaniesz list z sądu?

listPrzede wszystkim należy pamiętać, że korespondencja z sądu zawsze wysyłana jest listem poleconym (bardzo często za potwierdzeniem odbioru). Wobec tego, jeśli nie odbierzemy takiej korespondencji bezpośrednio od listonosza, to zapewne zastaniemy w skrzynce tzw. awizo. Brak odbioru korespondencji po dwukrotnym zawiadomieniu, spowoduje przyjęcie przez sąd tzw. fikcji doręczenia. W tej sytuacji, sąd będzie uważał, że otrzymaliśmy korespondencję i mogliśmy się z nią zapoznać. Nie warto więc przyjmować strategii nieodbierania listów w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji.
Poniżej przedstawię przykładowe korespondencje i ewentualne ich następstwa.


Pozwy, wnioski i nakazy zapłaty
Jeżeli w kopercie otrzymamy pozew, wniosek lub nakaz to powinniśmy dokładnie się zapoznać z całością korespondencji. Co do zasady, w takim przypadku otrzymamy:

  • odpowiednie postanowienie lub zarządzenie sądu,
  • pozew, wniosek lub nakaz zapłaty,
  • załączniki do powyższych dokumentów,
  • pouczenie, co do postępowania w sprawie.

Sąd postanowieniem lub zarządzeniem może nałożyć na nas określony obowiązek, którego niewykonanie spowoduje obciążenie nas określonymi – zazwyczaj negatywnymi – konsekwencjami. Przykładowo, otrzymując odpis pozwu, sąd może zobowiązać nas do sporządzenia odpowiedzi na pozew, ustosunkowującej się do żądania pozwu. Jeżeli dostaniemy nakaz zapłaty, a w terminie nie wniesiemy do sądu odpowiedzi (w formie sprzeciwu lub zarzutów), to doprowadzimy do uprawomocnienia się nakazu. W tej sytuacji, niezależnie od tego, czy pozew był uzasadniony czy nie, będziemy musieli zapłacić oznaczone w nakazie zobowiązanie. Pouczenie, co do postępowania w sprawie nie będzie nigdy zbyt obszerne, a w większości przypadków będzie jedynie pieczątką na piśmie, wskazującą na termin i sposób wniesienia odpowiedzi do sądu. Pamiętajmy, że przegapienie terminu, czy to celowe, czy przypadkowe (w tym nieodebranie podwójnie awizowanej korespondencji), spowoduje nieodwracalne konsekwencje! Dla sądu liczy się procedura i postępowanie zgodnie z nią, więc jeśli niesłusznie jesteśmy pozwani - musimy aktywnie uczestniczyć w sprawie. W tym momencie przychodzi mi na myśl powiedzenie, że milczący nie mają racji. Niestety procedura jest procedurą i należy jej przestrzegać.


Wezwanie świadka
Możemy również otrzymać wezwanie z sądu, zobowiązujące nas do stawienia się na rozprawie w określonym terminie w charakterze świadka. W tej sytuacji, z wezwania się za wiele nie dowiemy, poza tym, kto jest powodem, a kto pozwanym. Jeżeli nie stawimy się na sprawę bez uzasadnienia, to sąd może ukarać nas grzywną. Następne niestawienie się może skutkować kolejną grzywną, a nawet zarządzeniem przymusowego doprowadzenia na sprawę przez policję.

Powyższe przykłady wskazują, że nie warto bagatelizować korespondencji sądowej. Z drugiej jednak strony, praktycznie zawsze, otrzymujemy od sądu termin, w którym możemy wyjaśnić sprawę. Przegapiając termin, pozostanie nam nic innego jak zmierzyć się określonymi konsekwencjami.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij