Co zrobić, gdy ... otrzymam wezwanie do zapłaty?

Nigdy nie zostawiajmy otrzymanej korespondencji bez odpowiedzi, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wzywający nie ma racji. Często się nam wydaje, że jak dostajemy zupełnie nielogiczne pismo (delikatnie mówiąc), to należy je wyrzucić i o nim zapomnieć. Nic z tych rzeczy.

Jeżeli dostajemy wezwanie do zapłaty, to możemy zachować się w dwojaki sposób:

  • zgodzić się z wezwaniem, uznając że kwota pieniężna jest należna wzywającemu;
  • nie zgodzić się z wezwaniem i traktować je jako bezpodstawne.

O tym, którą postawę wybierzemy przesądzą konkretne okoliczności. W każdej sytuacji powinniśmy odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty, wyjaśniając jego zasadność lub bezzasadność.

Jeżeli zgadzamy się z wezwaniem do zapłaty, to powinniśmy uregulować żądaną kwotę. W związku z przekroczeniem terminu płatności, wzywający może żądać od nas jedynie zapłaty odsetek ustawowych (chyba, że w umowie była określona inna wysokość odsetek). Żądanie zapłaty innych opłat jest bezpodstawne. Jeżeli do zapłaty wzywa nas pełnomocnik wzywającego (naszego wierzyciela), najlepiej zapłacić na konto wierzyciela, a nie jego pełnomocnika, nawet jeśli z treści wezwania wynika co innego. Po zapłacie najlepiej wysłać pismo do wierzyciela, informujące, że zapłata należności została dokonana na jego rachunek bankowy.

Jeżeli zajmujemy drugą postawę, to powinniśmy być przekonani do swoich racji i posiadać na to odpowiednie dowody. Powinniśmy tak się zachować w szczególności, gdy:

  • jesteśmy wzywani do zapłaty pieniędzy, które już zapłaciliśmy;
  • jesteśmy wzywani do zapłaty pieniędzy, które nie należą się wzywającemu np. nienależne mu odszkodowanie, albo zapłata za „rzekomo” wykonane usługi.

W takiej sytuacji, powinniśmy wysłać do wzywającego pismo, wyjaśniając sytuację i przedstawiając np. potwierdzenie dokonania przelewu. W piśmie należy również stwierdzić, że wezwanie do zapłaty jest bezzasadne i nie zostanie wykonane.

Pamiętajmy, że wezwanie do zapłaty, jest bardzo często czynnością wykonywaną przed wystąpieniem do sądu z pozwem o zapłatę (nie jest to czynność wymagana dla skuteczności wniesienia pozwu).

Wszelką korespondencję powinniśmy kierować za potwierdzeniem nadania, w ten sposób będziemy mieć dowód, że wysyłaliśmy pismo do wzywającego.

Jeżeli dostajemy wezwanie do zapłaty, zawsze powinniśmy na nie odpowiedzieć, ponieważ może się np. okazać, iż wzywający nie mając odpowiedzi od nas, wystąpi do sądu, omyłkowo myśląc, że mu nie zapłaciliśmy. Sprawę oczywiście wygramy, ale będziemy musieli przedstawiać swoje racje w sądzie.

 

Załóż ZA DARMO własne konto

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij