Alimenty, od kogo i dla kogo?

Obowiązek alimentacyjny to dostarczanie środków utrzymania / wychowania na rzecz naszych bliskich, którzy popadną w niedostatek. Do świadczenia alimentów zobowiązani są, co do zasady najbliżsi członkowie naszej rodziny. Poniżej przedstawiamy przypadki powstania obowiązku alimentacyjnego.

1. Małżonek
Spoczywa na nim obowiązek alimentacyjny przed pozostałymi krewnymi, gdy ma go realizować na rzecz żony / męża po orzeczeniu przez sąd rozwiązania / unieważnienia małżeństwa bądź separacji. Może mieć dwojaki charakter w zależności od orzeczenia sądu:

  • W wyroku sądowym stwierdzono naszą wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego;


Małżonek niewinny może żądać zasądzenia na jego rzecz alimentów, choćby nie znajdował się w niedostatku, a jedynie  istotnie pogorszyłaby się jego sytuacja materialna. Chodzi tu o sytuację, w której byłemu małżonkowi nie brakuje środków na podstawowe potrzeby życiowe takie jak jedzenie czy mieszkanie, ale standard jego życia w porównaniu z tym jaki miał będąc w związku małżeńskim, obniżył się w znaczący sposób ( np. po rozwodzie z winy męża, który zarabiał 12 tysięcy złotych miesięcznie żona podjęła pracę, w której zarabia 900 złotych).

  • Rozwód lub separacja z winy obojga małżonków bądź bez orzekania o winie;


Każdy z małżonków może wówczas żądać zasądzenia na jego rzecz alimentów od drugiego. Musi jednak znaleźć się w sytuacji życiowej określanej jako niedostatek, czyli braku środków na podstawowe potrzeby życiowe (mieszkanie, jedzenie).

2. Krewni w linii prostej

Krewni w linii prostej to przede wszystkim rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki (prawnuki). Należy zauważyć, iż dzieci i wnuki będą  zobowiązane przed rodzicami czy dziadkami ( zstępni przed wstępnymi) np. jeżeli nasi rodzice popadną w niedostatek to na nas, a nie na żyjących dziadkach (rodzicach rodziców) będzie ciążył w pierwszej kolejności obowiązek świadczenia na rzecz rodziców. Jeżeli krewnych zobowiązanych w pierwszej kolejności jest więcej, to powinni oni ponosić koszty alimentów wspólnie. Nawiązując do powyższego rodzice muszą spełniać świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci niepełnoletnich oraz pełnoletnich, które popadną w niedostatek (o ile dziecko dokłada starań aby samodzielnie się utrzymać).

3. Rodzeństwo

Zasądzenia alimentów od rodzeństwa żądamy dopiero wówczas, gdy popadniemy w niedostatek, a nie możemy żądać ich od małżonka lub krewnych w linii prostej.

Żądanie alimentów może być również wystosowane do osób niespokrewnionych z nami więzami krwi:

  • dziecko może żądać alimentów od  ojczyma lub macochy jeżeli jest to zgodne z zasadami współżycia społecznego,
  • ojczym lub macocha mogą żądać alimentów od dziecka jeżeli przyczynili się do jego wychowania i utrzymania.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij